Vargebakkan

Vargebakkan, National Tourist Route Valdresflye. Architect: Knut Hjeltnes. Photo: Roger Ellingsen

Detaljer av Vargebakkan utsiktspunkt på Nasjonal turistveg Valdresflye, fylkesveg 51. Arkitekt: Knut Hjeltnes

©Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen

Leave a Reply